POWER STAŻ

POWER STAŻ

https://www.power.gov.pl

 

Staże szansą na zatrudnienie POWR.03.01.00-00-S211/17

 

 

Projekt przewiduje realizację wysokojakościowych staży ułatwiających studentom zdobycie praktycznego doświadczenia i wejście na rynek pracy. Podniesienie kompetencji studentów 6 kierunków: Biotechnologia, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa, Położnictwo, Ratownictwo medyczne i Pielęgniarstwo.

 

W okresie od listopada 2017 r. do października 2019 r. wsparciem zostanie objętych 189 studentów.

 

Czas trwania staży:

- 360 godz.

- minimum 20 godz. tygodniowo

 

Świadczenia dla uczestników staży:

- wynagrodzenie,

- ubezpieczenia NNW,

- koszt niezbędnych badań lekarskich,

- koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu w obie strony poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) – do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel dla danego kierunku, zgodnie z założeniami projektu możliwość ta jest ograniczona, wyłącznie dla staży odbywających się w okresie wakacyjnym.

- pokrycie kosztu biletu komunikacji miejskiej (zgodnie z założeniami projektu możliwość ta jest ograniczona wyłącznie, dla staży odbywających się w okresie wakacyjnym,

-  koszty wynajmu pokoju na czas odbywania stażu w okresie wakacyjnym poza miejscem zamieszkania – ponad 50 km od miejsca zamieszkania stażysty.