Rekrutacja

NO ALTKompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego POWR.03.05.00-00-Z072/18

Ruszają zapisy na szkolenie stacjonarne z języka angielskiego wraz z certyfikacją dla 45 pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w ramach projektu Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne) w godz. 8:00 – 9:30 w Sali szkoleniowej Biura Karier UR, ul. Pigonia 8, pok. Nr 1A. Ostateczny harmonogram zostanie podany indywidualnie dla każdej z grup.

Warsztaty prowadzą do rozwoju umiejętności interpersonalnych i zawodowych oraz poprawy umiejętności językowych i komunikacyjnych uczestników. Kurs kończy się przystąpieniem do egzaminu TOEIC wraz z certyfikacją obejmującą poziom B2.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt mailowy kniemiec@ur.edu.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Rekrutacja trwa do 25.01.2023r.

Zapraszamy!

Rekrutacja zakończona.