Harmonogram wsparcia

Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego POWR.03.05.00-00-Z072/18

 

Staże w ramach przedmiotowego projektu są realizowane przez cały rok zgodnie z indywidualnym harmonogramem realizacji stażu opracowanym we współpracy ze stażystą.