Aktualności

Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców - rekrutacja uzupełniająca

Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców - rekrutacja uzupełniająca

 

Zapraszamy szkoły podstawowe do uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców”. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Projekt realizowany będzie do grudnia 2019 przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „EKOSKOP”. Beneficjentami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z Podkarpacia i okolic.

            Projekt wspiera szkoły w podnoszeniu u uczniów kompetencji i umiejętności: matematyczno-przyrodniczych, rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w ramach  profilu robotyka, który przeznaczony jest dla klas I-VIII (rekrutacja uzupełniająca obejmuję 10 grup dwunastoosobowych).

            Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne razem z zagwarantowanym transportem dzieci do miejsc odbywania zajęć. Każda szkoła może zgłosić do projektu maksymalnie 2 dwunastoosobowe grupy. Każda grupa musi zostać zgłoszona na osobnym formularzu zgłoszeniowym.

            Wszystkie szczegóły dotyczące projektu zostały zapisane w regulaminie, który należy obowiązkowo przeczytać przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.

Regulamin projektu znajduje się w załączniku: regulamin młody odkrywca 30.08.2019

 

Formularz dostępny jest pod adresem: https://forms.gle/KBPqUgipoykwNvcb7 od dnia: 30 sierpnia 2019r. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r. do godziny 14:00. Kwalifikacji do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować w godzinach 9:00 – 14:00 pod adres e-mail: umo@ur.edu.pl

 

wstecz