Zasady podziału stypendium dla pracowników UR

Zasady przyznawania dofinansowania pracownikom UR

 

Zasady przyznawania dofinansowania pracownikom UR

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)
67307-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830, OID: E10171468

 

 

Zasady przydzielania dofinansowania pracownikom UR w roku akademickim 2020/21 - 2021/2022

Kraje Programu                       Kraje Partnerskie (poza UE)

 

Zasady przydzielania dofinansowania pracownikom UR w roku akademickim 2019/20

Kraje Programu                       Kraje Partnerskie (poza UE)

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR w roku akademickim 2018/19 - kraje programu

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR w roku akademickim 2018/19 - kraje partnerskie

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR w roku akademickim 2017/18 - kraje programu

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR w roku akademickim 2017/18 - kraje partnerskie

Ukraina         Chiny

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR w roku akademickim 2016/17

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR w roku akademickim 2016/17 - wyjazdy na Ukrainę - kraje partnerskie

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR w roku akademickim 2015/16

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR w roku akademickim 2014/15