Kontakt

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC - 984448830, OID - E10171468

 

KONTAKT:
Uniwersytet Rzeszowski
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Rejtana 16 C, pok. 44
35-959 Rzeszów
 

mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - Koordynator uczelniany programu Erasmus+ - lkustra@ur.edu.pl, tel.: 17 872 10 71

- umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+, wyjazdy na dydaktykę nauczycieli akademickich Kolegium Nauk Humanistycznych i Kolegium Nauk Społecznych, przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+

mgr Anna Zając - anzajac@ur.edu.pl, tel.: 17 872 15 72

- wyjazdy na szkolenie pracowników Kolegium Nauk Humanistycznych, Kolegium Nauk Społecznych i innych jednostek, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+,

mgr Aleksandra Dańczyszyn - adanczyszyn@ur.edu.pl, tel.: 17 872 15 71

- wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, wyjazdy na dydaktykę i szkolenie pracowników Kolegium Nauk Medycznych i Kolegium Nauk Przyrodniczych