Pływalnia ROSIR

 • dla potrzeb studentów wynajmowana jest kryta pływalnia ROSiR.
 • w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 zajęcia na krytej pływalni ROSIR odbywają się w każdą środę wg podziału na grupy w godz. 18:45 – 21:45:
  • dla początkujących (nauka pływania),
  • dla średniozaawansowanych,
  • dla zaawansowanych,
  • sekcja pływania mgr Z. Sarna.
 • odpłatność za semestr wynosi 140zł dla studentów UR. Płatności należy dokonać
  w Sekretariacie CSiR UR.