Baza sportowo-rekreacyjna

 

BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA

 

Szczegółowych informacji na temat bazy sportowo-rekreacyjnej SWFiR UR oraz oferty zamieszczonej tutaj udziela:


Sekretariat SWFiR UR
ul. Ćwiklińskiej 2
bud. D1, pok. 119b
mgr Magdalena Mazur
 tel.: +48 17 872 17 51

 

Pracownik administracyjno-finansowy
ul. Ćwiklińskiej 2
bud. D1, pok. 119a
mgr Mateusz Salamon
tel.: +48 17 872 16 53