Aktualności

Filtruj wyniki

25 kwietnia br., na posiedzeniu Senatu UR zostały uroczyście wręczone listy gratulacyjne i decyzje o przyznaniu stypendium Ministra Nauki beneficjentom. Równie doniosłym momentem posiedzenia Senatu było przekazanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Panu Władysławowi Ortylowi, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Miło nam poinformować, że decyzją Wiceministra Klimatu i Środowiska Mikołaja Dorożały, dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu KNP został zaproszony do prac w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach. 

23 kwietnia br., w Uniwersytecie Rzeszowskim gościliśmy ambasadora Austrii pana Adreasa Stadlera oraz pana posła prof. Pawła Kowala. Zaproszeni goście wygłosili wykład pt. 3 wspólne wyzwania Polski i Austrii w Unii Europejskiej.

W dniach 18-19 kwietnia w Olsztynie w kampusie UWM odbyło się ogólnopolskie Sympozjum Bezpieczeństwo i Równość na Uniwersytecie. Wyzwania i rozwiązania 

Miło nam poinformować, że czterech naukowcow z Uniwersytetu Rzeszowskiego weszło w skład Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Skład gremium został wyłoniony w trackie 4. zebrania plenarnego członków Sieci. Funkcję przewodniczącej powierzono prof. Lucynie Leniowskiej.

19 kwietnia br., w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się debata, w której udział wzięli prelegenci: prof. dr hab. Stanisław Koziej, Michał Bruszewski, dr Dariusz Materniak i dr hab. Maciej Milczanowski, prof. UR.

Miło nam poinformować, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Kolegium Nauk Medycznych grant z Programu CEEPUS na organizację Międzynarodowej Szkoły Letniej „Komunikacja w Medycynie”.

Doktor Rafał Podgórski otrzymał stopień doktora habilitowanego. Stopień został nadany Uchwałą Nr 1/04/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 18 kwietnia 2024 r., dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne.

Stopień nadany Uchwałą Nr 2/04/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 18 kwietnia 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu dla dr Edyty Łuszczki.

W ramach współpracy Pracowni Praw Człowieka i Organów Ich Ochrony UR z przedstawicielami amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości zorganizowana została wizyta sędziów, w tym Sędziów Sądu Najwyższego Illionois w Polsce.

16 kwietnia 2024 r., o godz. 10 w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się zebranie wyborcze. Decyzją 150 Elektorów uprawnionych do głosowania, nowym Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego został prof. dr hab. n. med. Adam Reich. Nowy Rektor swoją kadencję rozpocznie 1 września 2024 r.  

Mamy przyjemność poinformować, że postanowieniem z dnia 29 lutego br., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Panu dr hab. Bogumiłowi Lewandowskiemu, prof. UR.

W dniach 15-16.04.2024 r. w Centrum Konferencyjno-Naukowym Kolegium Nauk Przyrodniczych w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Forum Leśne pt. „Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju”.

11 kwietnia w Uniwersytecie Rzeszowskim społeczność akademicka miała okazję uczestniczyć w spotkaniu otwartym kandydatów na stanowisko Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.