Aktualności

Filtruj wyniki

Jest nam niezwykle miło poinformować, że dr Joachim Popek z Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Kolegium Nauk Humanistycznych otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 18 edycji!

W piątek 8 grudnia br., na Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala zwieńczająca jeden z największych plebiscytów medycznych w Polsce - HIPOKRATES.

Z przyjemnością informujemy, że projekt pt. ,,Rola prasy wileńskiej i lwowskiej I połowy XIX wieku w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków" przygotowany przez zespół pod kierunkiem dr hab. Jolanty Kowal, prof. UR otrzymał finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Tematyka artykułu pt. „FT-Raman data analyzed by multivariate and machine learning as a new methods for detection spectroscopy marker of platinum-resistant women suffering from ovarian cancer” dotyczy zjawiska platynooporności, które stanowi bardzo poważny problem w leczeniu raka jajnika.  

13 grudnia br., odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane przez studentów działających w Studenckiej Redakcji UR Nowy Akapit w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa przy Kolegium Nauk Humanistycznych UR.

Mamy przyjemność poinformować, że dr hab. n. med. Marta Kopańska jest pierwsza osobą, której nadano stopień doktora habilitowanego w Kolegium Nauk Medycznych UR.

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR z Instytut Nauk o Polityce UR jest jednym z autorów artykułu opublikowanego w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych świata - NATURE.

13 grudnia w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Chanuka Uniwersytecka zorganizowana przez Pracownię Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii UR.

12 grudnia w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja pn. Praca zdalna w praktyce. Bezpieczeństwo w sieci - ochrona danych osobowych. Konferencja została objęta patronatem Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko.

8 grudnia w murach naszej uczelni gościliśmy Panią Ambasador Republiki Azerbejdżanu w RP i Pana Rektora Elbrus İsayev Nakhchivan State University.

7 grudnia w Uniwersytecie Rzeszowskim uroczytście otworzylismy Welcome Centre! To miejsce szczególnie pomocne dla gości zagranicznych; studentów doktorantów i pracowników.

Zespół prof. dra hab. Pawła Graty, Prorektora ds. Kolegium Nauk Humanistycznych otrzymał grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt badawczy pn. "W trosce o rodzinę. Pomoc społeczna na ziemiach polskich od XIX do XXI wieku. Słownik historyczny".

Urząd Patentowy RP udzielił Uniwersytetowi Rzeszowskiemu wraz z Podkarpackim Centrum Innowacji praw własności intelektualnej do wynalazku pt. „Kompozycja aerozolowa do jamy ustnej”

Polski Związek Łowiecki w 100-lecie swojego istnienia, w miesiącu św. Huberta patrona myśliwych i leśników, wyróżnił JM Rektora prof. dr. hab. Sylwestra Czopka kordelasem myśliwskim w uznaniu rozwoju nauki z zakresu biologii zwierzyny łownej.