Aktualności

Zespół lekarzy i pielęgniarek pod kierownictwem prof. dra hab. n. med. Andrzeja Przybylskiego z Instytutu Nauk Medycznych zastosował po raz pierwszy w Polsce nowy system usuwania elektrod oparty na wykorzystaniu wibracji

Pierwszy w Polsce (i drugi na świecie) zabieg TLE oparty na wykorzystaniu wibracji.
 
W piątek 5.04.2024 r. zespół Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ogromnym wsparciu zespołu Klinik Intensywnej Terapii oraz Kardiochirurgii Ośrodka zastosował po raz pierwszy w Polsce (i drugi na świecie) nowy system usuwania elektrod oparty na wykorzystaniu wibracji. Zamiast oddzielać zrosty w sposób mechaniczny, wprowadza się elektrodę w stan wibracji, który oddziela ją od zrostów i umożliwia jej usunięcie. Jest to absolutnie nowa koncepcja wykonywania zabiegów usunięcia elektrod (ang. transvenous lead extraction, TLE), która jest przedmiotem badań klinicznych.
Wykonaliśmy zabiegi usunięcia elektrod u dwóch pacjentów z urządzeniami wszczepionymi przed trzema i pięcioma laty. Obie procedury przebiegły bez powikłań i problemów technicznych. Mamy nadzieję na dalszy rozwój tej obiecującej metody i jesteśmy szczęśliwi, że możemy pomagać naszym pacjentom stosując najnowsze światowe technologie – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, Kierownik Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Zabiegi wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów defibrylatorów serca są procedurami ratującymi życie wielu pacjentów. Niestety, jak wszystkie procedury medyczne nie są wolne od powikłań. Uszkodzenia elektrod lub infekcje wszczepionego układu zdarzają się bardzo rzadko, lecz ich leczenie jest bardzo trudne, ponieważ wymaga usunięcia poprzednio implantowanych elektrod. Jest to trudne i obarczone dużym ryzykiem ze względu na zrośnięcie elektrod ze ścianą naczyń i serca. Do tej pory wszystkie systemy do usuwania elektrod oparte były na różnego typu koszulkach oddzielających zrosty przy pomocy energii mechanicznej lub laserowej.
 
Źródło informacji: Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Zdjęcia archiwum: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

wstecz