Aktualności

XVI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu wrosły już w wielokulturową symbolikę miasta Rzeszowa, a także całego województwa podkarpackiego. Obchody stały się wizytówką tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową i wyznaniową.

Inicjatorem i głównym organizatorem obchodów jest prof. Wacław Wierzbieniec, kierownik Pracowni Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, któremu bliska jest idea kultywowania wieloreligijności, wielonarodowości, tolerancji i dialogu międzywyznaniowego, jak również międzyetnicznego. Od lat inicjuje i propaguje wszelką działalność zmierzająca do przełamywania dystansów, zbliżenia na płaszczyźnie poszanowania i tolerancji oraz tworzenia warunków dla rozwoju badań naukowych, kreowania pamięci historycznej i wychowywania młodzieży w duchu poszanowania drugiego człowieka bez względu na jego inność.  

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, a współorganizatorem Podkarpacki Kurator Oświaty. Obchody odbyły się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

fot. Michał Święcicki

wstecz