Aktualności

Wręczenie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i stypendium Ministra Nauki studentom

25 kwietnia br., na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zostały uroczyście wręczone listy gratulacyjne i decyzje o przyznaniu stypendium Ministra Nauki 18 beneficjentom. Równie doniosłym momentem posiedzenia Senatu było przekazanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Panu Władysławowi Ortylowi, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Medal Wielki Uniwersytetu Rzeszowskiego dla Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego

Decyzją Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego za działalność i zasługi na rzecz rozwoju naszej uczelni Medal Wielki Uniwersytetu Rzeszowskiego został przyznany Panu Władysławowi Ortylowi, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. Medal Wielki Uniwersytetu Rzeszowskiego wręczył JM Rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz prof. dr hab. n. med. Adam Reich, Rektor Elekt.

W posiedzeniu senatu wzięli udział także członkowie zarządu województwa: wicemarszałek Piotr Pilch oraz Anna Huk i Stanisław Kruczek.

Wręczenie decyzji o przyznaniu stypendium Ministra Nauki i listów gratulacyjnych studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 22 marca 2024 r. Pan Dariusz Wieczorek, Minister Nauki podjął decyzję o przyznaniu osiemnastu studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024.

 • Gabriela Grylowska - kierunek lekarski
 • Wiktoria Mytych - kierunek lekarski
 • Julia Oliwia Trojniak - kierunek lekarski
 • Anna Głowacka - kierunek lekarski
 • Aleksandra Agnieszka Burbelka - kierunek lekarski
 • Mateusz Andrzej Iwański - kierunek lekarski
 • Aleksandra Magdalena Skubisz -kierunek lekarski
 • Aldona Sokołowska - kierunek lekarski
 • Konrad Michał Wróbel - kierunek lekarski
 • VasyIyna Petrovets - turystyka i rekreacja
 • Paweł Gil - dietetyka
 • Sabina Martyna Lizis - fizjoterapia
 • Edyta Agnieszka Kościelska - finanse i rachunkowość
 • Andżelika Agnieszka Partyka - finanse i rachunkowość
 • Weronika Maria Szczerba - finanse i rachunkowość
 • Katarzyna Natalia Kaim -  prawo
 • Przemysław Grzegorz Werelusz - biologia
 • Wiktoria Anna Bialic -  jazz i muzyka rozrywkowa

Spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Nauki, Dariusz Wieczorek – przyznał stypendium łącznie 386 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane.

Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym.

fot. Michał Święcicki  

wstecz