Aktualności

Wizyta ambasadora Austrii pana Adreasa Stadlera oraz pana posła prof. Pawła Kowala w Uniwersytecie Rzeszowskim

23 kwietnia br., w Uniwersytecie Rzeszowskim gościliśmy ambasadora Austrii pana Adreasa Stadlera oraz pana posła prof. Pawła Kowala. Zaproszeni goście wygłosili wykład pt. 3 wspólne wyzwania Polski i Austrii w Unii Europejskiej.

Już po raz kolejny swoją obecnością zaszczycił nas konsul generalny Austrii w Krakowie, pan Martin Gärtner.

Spotkanie było nie tylko okazją do wymiany poglądów, ale także do zacieśnienia więzi między Polską a Austrią, dwoma krajami będącymi członkami Unii Europejskiej i współpracującymi w wielu obszarach.

W trakcie wystąpienia poseł prof. Paweł Kowal poruszył istotne kwestie dotyczące tożsamości i obronności w kontekście aktualnych wydarzeń na granicy Polski z Ukrainą. Profesor Kowal zaznaczył, że obronność, jest kluczowym elementem suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie bardzo istotnym aspektem poruszonym podczas wystąpienia było wzmocnienia potencjału obronnego, zarówno poprzez rozwój sił zbrojnych, jak i wzmacnianie współpracy obronnej z sojusznikami w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.

W swoim wystąpieniu pan Ambasador Andreas Stadler podkreślił znaczenie współpracy między Polską a Austrią w kontekście wspólnych wyzwań stojących przed Unią Europejską. Zwrócił uwagę na trzy kluczowe obszary, które są istotne dla obu krajów: gospodarkę, politykę migracyjną oraz ochronę środowiska. Ambasador podkreślił wagę solidarności i współpracy między państwami członkowskimi UE w obliczu tych wyzwań oraz potrzebę wspólnego podejścia do ich rozwiązywania.

Studenci oraz kadra naukowa Uniwersytetu Rzeszowskiego mieli okazję nie tylko wysłuchać interesujących prezentacji, ale także zadać pytania i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości współpracy między Polską i Austrią w ramach Unii Europejskiej.

Wizyta Ambasadora Austrii pana Adreasa Stadlera oraz pana posła prof. Pawła Kowala w Uniwersytecie Rzeszowskim była nie tylko ważnym wydarzeniem akademickim, ale także znakiem solidarności i zaangażowania obu krajów w budowę wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej.

Ambasador Austrii pan Adreas Stadler, jak również obecny na wykładzie konsul generalny, pan mgr Martin Gärtner, obejmują patronatem honorowym wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Austriacką.

fot. Michał Święcicki

wstecz