Aktualności

Tytuł Profesora dla dr hab. Jolanty Skorek-Münch

Jest nam bardzo miło poinformować, że Pani dr hab. Jolanta Skorek-Münch z Instytutu Muzyki w Kolegium Nauk Humanistycznych UR postanowieniem Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy z 22 kwietnia otrzymała tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Profesor skan.jpeg [406.85 KB]

Serdeczne gratulacje!

Pani Profesor Jolanta Skorek-Münch

Prof. sztuk muzycznych dr hab. Jolanta Skorek-Münch jest pianistką, klawesynistką, organistką i muzykologiem. Jej dorobek artystyczny obejmuje kilkaset koncertów w wielu miastach Polski, w tym kilkakrotnie w Filharmonii Narodowej, Bałtyckiej i Podkarpackiej oraz na Muzycznym Festiwalu w Łańcucie i Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Koncertowała także w Niemczech, Francji, Bułgarii, Izraelu, we Włoszech, Macedonii i na Węgrzech. Nagrała dwa programy telewizyjne i osiem CD. W 1994 r. założyła Trio Lublin Baroque, w którym grała na klawesynie. Wraz z zespołem wystąpiła na kolejnych dwudziestu dwóch festiwalach „Lublin – Muzyka, Zabytki, Plastyka - Tempus Paschale”, na licznych koncertach festiwali „Wielkopostne śpiewanie”, „Między Wschodem a Zachodem” i w cyklu „Viva Polonia”, często prezentując autorskie projekty koncertowe.

Jolanta Skorek-Münch.jpg [325.38 KB]

W roku 2005 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nadała jej stopień doktora sztuk muzycznych na podstawie rozprawy Związki muzyki Roberta Schumanna z literacko-filozoficznym programem romantyzmu. W 2010 r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku nadała jej stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na podstawie rozprawy Partnerstwo w muzycznym dialogu. Fortepian w cyklicznej formie kameralnej od jej narodzin do szczytowych osiągnięć (Borodin, Mahler, Szostakowicz) oraz płyty CD z rejestracją tych utworów z towarzyszeniem Kwartetu Camerata. Jest także autorką licznych artykułów naukowych. W 2015 r. ukazała się wersja niemiecka jej książki Die Partnerschaft im musikalischen Dialog (Peter Lang Verlag, Frankfurt a/M). Jest również redaktorem naukowym monografii Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara (Rzeszów 2017). W latach 2014, 2016, 2018 i 2021 zorganizowała na Uniwersytecie Rzeszowskim międzynarodowe konferencje, poświęcone twórczości Wojciecha Kilara na tle najważniejszych zjawisk kultury współczesnej. Występowała z referatami na krajowych i międzynarodowych sesjach i konferencjach naukowych. Wielokrotnie zasiadała w jury konkursów i festiwali muzycznych.

Prof. dr hab. Jolanta Skorek-Münch od roku 2006 była adiunktem, a od 2012 r. profesorem w Katedrze Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL. W 2013 r. została zatrudniona na stanowisku profesora na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 2021 otrzymała tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Jest powoływana przez Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych do komisji w sprawach nadania stopnia doktora habilitowanego.

Otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,  Medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia pedagogiczne,  Medal Prezydenta Miasta Lublina z okazji X-lecia Tria Lublin Baroque, a także medal Wojewody Lubelskiego z okazji jubileuszu działalności artystycznej.   

W 2007 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał jej medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

wstecz