Aktualności

Spotkanie z delegacją z Ukrainy w Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniu 18 maja br. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek wraz z Panią Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Elżbietą Rokosz, prof. UR spotkali się z delegacją z Ukrainy. Podczas spotkania zostały poruszone tematy dot. m.in.: rekrutacji, kwestii finansowych, działań na rzecz pomocy w pokonaniu bariery językowej, zakwaterowania, kwestii wymiany akademickiej oraz integracji studentów z Ukrainy.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dc. Ivanny Luchakivska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele poszczególnych działów, dyrektorzy instytutów, dziekani i prodziekani kolegiów.

Spotkanie odbyło się w dniu, w którym w Ukrainie obchodzono Dzień Wyszywanki, Panie tego dnia założyły haftowane koszule.

Wizyta naszych gości z Ukrainy potrwa do 20 maja, w tym czasie delegacja spotyka się z przedstawicielami oświaty, zwiedza historyczne miejsca w Rzeszowie, w planie jest również zwiedzanie zabytkowego Zamku w Łańcucie.

Organizatorami spotkania są: Uniwersytet Rzeszowski – Kuratorium Oświaty Mościcka, Kuratorium Oświaty Sambora Wydziału, Kolegium Medyczne w Borysławiu (Ukraina).

wstecz