Aktualności

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na wykład w trybie zdalnym

 

pt. Od pieśni, przez poezję krótkiej formy, do wiersza białego w Japonii

(w poświacie wspomnień japonisty oraz w świetle badań lingwisty)

 

który wygłosi

 

Prof. dr hab. André Włodarczyk

emerytowany profesor uniwersytetów Lille i Sorbonne 

17 stycznia 2022 roku o godz. 18.00.

 

Prowadzenie: Magdalena Rabizo-Birek Anna Jamrozek-Sowa

Organizacja: Anna Dworak, Krystyna Gielarek-Gorczyca, Anna Jamrozek-Sowa

Plakat prof. Andre Włodarczyk Spotkania Naukowe 2022 17.01.22.jpg [3.24 MB] 

Streszczenie

Andrzej Włodarczyk – japonista, lingwista, poeta i tłumacz. Japonistykę studiował na uniwersytecie Denis Diderot (Université Paris 7). Studia ukończył w 1973 roku, cztery lata później obronił doktorat, a w 1987 roku uzyskał habilitację. W latach 1979–2014 pracował naukowo jako japonista na francuskich uniwersytetach. W pracy naukowe skupia się przede wszystkim na badaniu pragmatyki i struktur składniowych języka japońskiego oraz problemów lingwistyki komputerowej. Jest twórcą nowego kierunku badań w zakresie lingwistyki ogólnej pod nazwą „interaktywnej lingwistyki konceptualnej”. Wspólnie z prof. Georges’em Sauvetem położył też podwaliny pod analizę strukturalną wytworów sztuki prehistorycznej.

Obok działalności akademickiej brał czynny udział w życiu artystycznym Francji oraz środowisk polonijnych. Na krótko przed wyjazdem z Polski, w 1969 r., uczestniczył w dyskusjach redakcji czasopisma „Orientacja”, gdzie rok później pojawił się jego pierwszy esej pt. Zmierzch słowa. Od 1970 roku uprawia twórczość literacką, tłumaczy utwory literackie z języka japońskiego na polski i francuski oraz polskie na język francuski. W maju 1975 r. ukazał się w Londynie pod redakcją i w opracowaniu Andrzeja Włodarczyka specjalny numer pisma "Oficyna Poetów i Malarzy" w całości poświęcony Japonii. W 1983 roku powołał do istnienia oraz przygotował do wydania dwa podwójne zeszyty polsko-francuskiego czasopisma artystyczno-poetyckiego „Wieloczas – Le Temps Pluriel”. Był członkiem dwóch polskich emigracyjnych towarzystw literackich – Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn) oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego (Paryż).

W 2020 roku na łamach kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” (nr 3–4) opublikowany został wybór wierszy Andrzeja Włodarczyka. W przygotowaniu jest prezentacja jego poezji i dwóch eksperymentalnych transkrypcji haiku Matsuo Bashô w Roczniku Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego „Warstwy”.

Mając na uwadze cyfrowe bezpieczeństwo spotkania, wszystkich chętnych do udziału w wykładzie prosimy o zgłoszenie się do sekretarza Spotkań Naukowych adworak@ur.edu.pl w celu otrzymania kodu dostępu.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Organizatorki

Anna Jamrozek-Sowa

Krystyna Gielarek-Gorczyca

Anna Dworak

wstecz