Aktualności

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na wykład w trybie zdalnym

 

prof. dr. hab. Kazmierza Wolnego-Zmorzyńskiego

(Uniwersytet Śląski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej)

Zmiany w poetyce polskiego reportażu po 2000 roku

w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 18.00.

 

Prowadzenie: prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, mgr Karolina Paszek

Organizacja:  dr Krystyna Gielarek-Gorczyca, dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

 

https://zoom.us/j/93193546445?pwd=cU1haEcyY21XUlFJZVNDQjY5cjN3QT09

Meeting ID: 931 9354 6445

Passcode: 382251

Plakat_SNIPiD_listopad_prof. Kazmierz Wolny-Zmorzyński.jpg [2.52 MB]

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, prof. dr hab., w latach 1983-1998 zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, dyrektor Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 1990-1994 oddelegowany do pracy na Uniwersytet Budapeszteński, 1998-2014 kierownik Katedry Gatunków Dziennikarskich i Komunikacji Wizualnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014-2019 kierownik Katedry Gatunków Dziennikarskich i Fotografii na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 roku w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, szef Zespołu Badawczego: Gatunki dziennikarskie w dobie cyfryzacji, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań nad Reportażem, redaktor naczelny „Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego”, twórca „Piwnicy Medialnej” w „Piwnicy pod Baranami” w Krakowie, pomysłodawca i kierownik Kliniki Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprezes Towarzystwa Studiów Dziennikarskich, twórca genologii dziennikarskiej, systematyki reportażu, fotograficznych gatunków dziennikarskich, modelu odbiorcy fotografii dziennikarskiej, metody oceny fotograficznych gatunków dziennikarskich, autor 23 monografii naukowych, redaktor naukowy 49 książek o tematyce medioznawczej, autor 7 powieści obyczajowych.

 

wstecz