Aktualności

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na wykład w trybie zdalnym

dr Anny Frajlich-Zając

poetki, prozaiczki, emerytowanej wykładowczyni  literatury polskiej na Columbia University (New York, USA)

Przesuwać granice zrozumienia. O sposobach czytania (przez studentów) literatury polskiej w USA

Title in English: Moving the Boundaries of Comprehension. Reading methods of Polish literature (by students) in the USA

15 listopada 2021 roku o godz. 18.00.

 Prowadzenie: prof. dr hab. Jolanta Pasterska 

Organizacja:  dr Krystyna Gielarek-Gorczyca, dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

 

Join Zoom Meeting - https://zoom.us/j/94524192929?pwd=NDVONmtpK0lGdXcyK3lDSksyRzdvdz09

Meeting ID: 945 2419 2929

Passcode: 679952

Streszczenie wykładu

W wykładzie zostanie poruszona kwestia percepcji literatury polskiej przez studentów amerykańskich, którzy stykając się pierwszy raz z tą literaturą, proponują bardzo ciekawe, odmienne od polskich interpretacji, odczytania utworów. Ich sednem jest odbiór polskich dzieł literackich poszczególnych epok poprzez osobiste doświadczenia akademickie i życiowe studentów. W swoim wykładzie Anna Frajlich poda przykłady tych odczytań i niektóre inspirujące ustalenia interpretacyjne.

The talk concerns the perception of the Polish literature by American student who approaching this literature for the first time introduce their own original, innovating interpretation. In my talk I present the examples of these readings, and some interesting discoveries

Plakat Anna Frajlich.jpg [3.29 MB]

Biogram

Anna Frajlich (Anna Frajlich-Zając)  – poetka, prozaiczka, literaturoznawczyni, doktor slawistyki (New York University).  Urodzona  w 1942 roku  w Kattatałdyk w Kirgiskiej SRR, dokąd w czasie wojny schroniła się  jej matka. Rodzice pochodzili ze Lwowa. Po zakończeniu wojny rodzina zamieszkała w Szczecinie, gdzie Frajlich ukończyła liceum. Studia polonistyczne odbyła na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu dyplomu cztery lata pracowała w pismach dla osób niedowidzących. Wyemigrowała z Polski wraz z mężem i synem w 1969 roku, w ramach tzw. „emigracji po-marcowej”, a w 1970 osiadła w Nowym Jorku. Proces ten ilustruje korespondencja Felicji Bromberg, Anny Frajlich i Władysława Zająca wydana w tomie Po Marcu –Wiedeń, Rzym, Nowy Jork, (2008). Początkowo (1970-1971) pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Stanowym w Stony Brook, a w  latach 1972-76 w New York Blood Center w laboratorium epidemiologicznym.  W latach 1976-80 uczęszczała na studia doktoranckie na New York University jednocześnie współpracując z Radiem Wolna Europa, dostarczając artykuły, recenzje i wywiady, m.in. znany wywiad z Czesławem Miłoszem po uzyskaniu przez niego Nagrody Nobla.  W roku  1991 w USA uzyskała doktorat z literatury rosyjskiej na New York University, już wcześniej w roku 1982 zaczęła prowadzić lektoraty na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie pracowała do 2016 roku, prowadząc lektoraty na trzech poziomach z języka polskiego i wykładając literaturę polską.  Interesuje się literaturą w ujęciu komparatystycznym.

Nagrody i odznaczenia         

Laureatka Nagrody Fundacji Kościelskich (1980); Nagrody Fundacji Nelly i Władysława Turzańskich (2003), Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za całokształt twórczości (2015).

W roku 2021 Polski Instytut Naukowy w Ameryce przyznał Annie Frajlich Susanne Lotarski Distinguished Achievement Award, a Polish American Historical Association przyznało jej nagrodę im. Oskara Haleckiego za zbiór esejów  The Ghost of Shakespeare: Collected Essays, edited by Ronald Meyer (Academic Studies Press, 2020).  Nagroda zostanie wręczona w styczniu 2022 r.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Ordery Zasługi Rzeczpospolitej Polski (2002), uhonorowana tytułem Ambasadora Szczecina (2008) oraz Wybitnego Polaka w USA w  dziedzinie kultury (2017), ostatnio uhonorowana Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego (2020) oraz Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL Jana Pawła II (2020).

Twórczość

Anna Frajlich debiutowała w 1958 r. jednocześnie w Warszawie w „Naszym Głosie” – polskim dodatku do żydowskiego pisma „Fołks Sztyme” i w „Głosie Szczecińskim. W latach 60. związana z Forum Poetów Hybrydy. Na emigracji publikowała wiersze, eseje i artykuły w Academic Studies Press w Bostonie, USA zbiór esejów Anny Frajlich The Ghost of Shakespeare. Collected Essays. Edited by Ronald Meyer.

Teksty historyczno-literackie publikowane były w tomach Życie w przekładzie, pod red. Haliny Stephan, (WL 2001), Polonistyka po amerykańsku, pod red. Haliny Filipowicz, Andrzeja Karcza i Tamary Trojanowskiej. ( IBL. 2005), Szczecin Odrodzenie miasta pod redakcją Basila Kerskiego, w 2012 roku w tomie Wasyla Machny Dubno  koło Leżajska, wiersze i eseje (2012) ukazał się wstęp autorstwa Anny Frajlich Własny kanon. Publikowała także w pismach naukowych: „Konteksty Kultury” oraz „Tematy i Konteksty”. 

Wiersze Anny Frajlich były tłumaczone na wiele języków, na przykład: angielski, francuski, włoski, hiszpański, ukraiński, rosyjski, rumuński, czeski, litewski.

(Por:  http://www.annafrajlich.com/   „Akcent”, 1/2017, str. 199-200 oraz  „eleWator”  1/2020, str. 6).

ikona posta - @jcomp/freepik

wstecz