Aktualności

Rzeszowska Sesja Logopedyczna w Uniwersytecie Rzeszowskim!

W dniach 24-25 maja br., w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych trwa IX edycja Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej.  W tych dniach organizatorzy przewidzieli dla uczestników mnóstwo atrakcji m.in. darmowe badania przesiewowe dla dzieci w wieku 4-7 lat, liczne wykłady tematyczne, gry i zabawy dla dzieci, a także panele dyskusyjne.

Kierunek logopedia realizowany jest w Uniwersytecie Rzeszowskim od 2022 roku. Obecnie na kierunku logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego kształci się 100 studentów.

Pierwszego dnia na uczestników wydarzenia czeka sesja posterowa, czyli 20 posterów naukowych przygotowanych przez studentów I i II roku logopedii. Pierwszego dnia zorganizowaliśmy dzień otwarty logopedów. W tym dniu dzieci mogą skorzystać z badania przesiewowego, w którym studenci sprawdzają słuch fonetyczny, artykulacje, sprawność narządów artykulacyjnych. Dla dzieci przewidzieliśmy drobne upominki, a dla rodziców, którzy zdecydowali się przyprowadzić swoje pociechy przygotowujemy informację o stanie mowy dziecka. - mówiła dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych

XI Sesja Logopedyczna w Uniwersytecie Rzeszowskim trwa dwa dni. Drugiego dnia gościmy ekspertów w dziedzinie logopedii z różnych ośrodków w Polsce. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów tematycznych. Pani dr Patrycja Bilińska wygłosi referat pn. Opóźniony rozwój mowy - praktyczne strategie terapeutyczne. Temat nowego spojrzenia na doświadczenie jąkania oraz giełkotu przybliży dr Monika Pakura. O temacie zaburzenia jakim jest mutyzm z perspektywy logopedy opowie mgr Agnieszka Leśniak-Stępień. Dr Barbara Skawina wygłosi prelekcję pn. Zawód logopedy i terapii logopedycznej z perspektywy praktyka neurologopedy.

To bardzo ważne, żeby Uniwersytet Rzeszowski otwierał się na takie inicjatywy. Misją Uniwersytetu jest wychodzenie na przeciw oczekiwaniom społecznym. Jest dużo dzieci, które potrzebują badań przesiewowych, po to, żeby odpowiednio zdiagnozować pacjenta i ewentualnie rozpocząć terapie. Takie wydarzenie jest formą współpracy studentów z otoczeniem. - dodała dr Małgorzata Kułakowska, Dyrektor Centrum Polonijnego UR

Organizacja sesji przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest wyjątkową okazją do zaangażowania się w praktyczne aspekty zawodu logopedy oraz rozwijania umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych. Nad organizacją pracowali studenci kierunku logopedia wraz z dr hab. Agnieszką Myszką, prof. UR Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych, dr Małgorzatą Kułakowską, Dyrektor Centrum Polonijnego UR, dr Moniką Kij oraz dr Barbarą Drozd.

XI Rzeszowska Sesja Logopedyczna, zorganizowana przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, przyniosła liczne korzyści dla społeczności Miasta Rzeszowa oraz studentów logopedii. Wydarzenie zwiększyło świadomość na temat zaburzeń mowy i nowoczesnych metod terapeutycznych, wspierając lokalne inicjatywy. Studenci zyskali cenne doświadczenie praktyczne, rozwijali swoje umiejętności zawodowe i nawiązywali relacje z praktykującymi specjalistami. Organizacja sesji pozwoliła im również prezentować swoje badania naukowe i doskonalić kompetencje organizacyjne oraz komunikacyjne.

fot. Michał Święcicki  

 

wstecz