Aktualności

Rośliny lecznicze w nauce i kulturze, III edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim!

W dniach 24-26 maja odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa pn. Rośliny lecznicze w nauce i kulturze. Konferencja jest adresowana do badaczy reprezentujących antropologię kulturową, historię nauki, historię medycyny, historię farmacji, historię botaniki i archeobotaniki, językoznawstwo, farmakognozję, botanikę farmaceutyczną, rolnictwo, leśnictwo i inne dyscypliny.

Rośliny i leki pochodzenia roślinnego są przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy prowadzących prace w zakresie nauk przyrodniczych, ale także są problemem badawczym w naukach humanistycznych i społecznych. Te nurty badań rzadko się spotykają, konfrontują czy dopełniają. Wysiłki zbliżenia nauk eksperymentalnych, np. fitochemii i farmakologii z badaniami historycznymi i społecznymi w zakresie ziołoznawstwa i ziołolecznictwa podejmowała profesor Barbara Kuźnicka w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk od lat 80. XX wieku.

Celem konferencji jest umożliwienie platformy do dyskusji w dziedzinie badań nad roślinami leczniczymi, z punktu widzenia specjalistów różnych dziedzin naukowych. Mam nadzieję że właśnie takie polaczenie da platformę do wymiany myśli i szansę na dyskusję - mówiła dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Iwona-Arabas - przewodnicząca
 • prof. dr hab. Ludwik Frey
 • prof. dr hab. Zbigniew Libera
 • prof. dr hab. Adam Paluch
 • prof. dr hab. Joanna Partyka
 • prof. dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska
 • dr Robert Księżopolski - sekretarz

Organizatorami konferencji są:

 • Instytut Historii Nauki im. Ludwika  i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie

Współorganizatorami są:

 • Sekcja Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

Patronatem Honorowym wydarzenie objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Szczegółowy program konferencji

fot. Michał Święcicki

wstecz