Aktualności

JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek odznaczony Medalem Signum Universitatis

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek odebrał Medal Signum Universitatis przyznany przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

To dowód wdzięczności za życzliwe wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na rzecz utworzenia i prowadzenia studiów medycznych - mówił ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL

Medal Signum Universitatis otrzymują osoby i instytucje dla KUL, wykazujące się oddaniem, troską o jego byt, rozwój i tożsamość. Medal przyznany JM prof. dr. hab. Sylwestrowi Czopkowi, Rektorowi UR jest wyrazem szacunku i wdzięczności za wieloletnią owocną współpracę środowisk akademickich oraz życzliwe wspieranie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w zakresie rozwoju nauk medycznych.

Uniwersytet Rzeszowski od lat prowadzi kierunki, które wpisane są w dyscyplinę nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Dysponuje doświadczeniem i bazą infrastrukturalną, z której czerpaliśmy jako wzorzec do przygotowania naszej bazy dydaktycznej i klinicznej. Bo po co wyważać drzwi, kiedy są już dawno otwarte? - podkreślił Rektor KUL

Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreślają, że wizyty studyjne w Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego przyczyniły się do sukcesu jakim jest powstanie Wydziału Medycznego KUL.

Pokazałem nasze doświadczenia przy tworzeniu wydziału medycznego. Kadra i infrastruktura to dwa niezbędne elementy, które kształtują lekarzy i decydują o poziomie dyscypliny, która jest nauczana - mówił prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor UR  


Fot. KUL, The John Paul II Catholic University of Lublin Facebook

wstecz