Aktualności

Rektor Elekt, prof. dr hab. n. med Adam Reich spotkał się z przedstawicielami lokalnych mediów

9 maja mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli lokalnych mediów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Rektor Elekt, prof. dr hab. n. med. Adam Reich podzielił się wizjami i planami dotyczącymi rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, które zostaną zrealizowane w kadencji Rektora 2024-2028.

Konferencja była okazją do bliższego zapoznania się z kierunkiem, w którym zmierza nasza Alma Mater. Rektor Elekt odpowiadał na pytania dotyczące zarówno bieżących wyzwań, jak i perspektywicznych planów rozwojowych. Wśród omawianych tematów były kwestie związane z edukacją, badaniami naukowymi oraz integracją z lokalnym środowiskiem społecznym i gospodarczym. Rektor Elekt podkreślił znaczenie dialogu z otoczeniem oraz partnerstwa międzyuczelnianego dla osiągnięcia celów rozwojowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Krystyna Stachowska, Wiceprezydent Rzeszowa, która osobiście pogratulowała prof. dr. hab. n. med. Adamowi Reichowi wyboru na stanowisko Rektora, oraz potwierdziła gotowość do współpracy w celu podejmowania wspólnych działań między miastem a uczelnią.

Dziękujemy za obecność i zaangażowanie w dyskusję dotyczącą przyszłości naszej uczelni.

fot. Michał Święcicki

wstecz