Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich został Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2024-2028

16 kwietnia 2024 r., o godz. 10. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się zebranie wyborcze. Decyzją 150 Elektorów uprawnionych do głosowania, nowym Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego został prof. dr hab. n. med. Adam Reich. Nowy Rektor swoją kadencję rozpocznie 1 września 2024 r. Uroczyste przekazanie władzy nastąpi na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu nowej kadencji.


Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Adam Reich (ur. 1977) - dermatolog i wenerolog, profesor nauk medycznych. Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który ukończył z wyróżnieniem w roku 2002. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2006 r. za pracę pt. „Wybrane neuropeptydy w osoczu chorych na łuszczycę”, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w roku 2011 za pracę pt. „Wpływ wąskozakresowego promieniowania ultrafioletowego B (311 nm) na ultrastrukturę i funkcję keratynocytów”, nagrodzoną przez ówczesnego Ministra Zdrowia. Tytuł profesora nauk medycznych został mu nadany w roku 2017.

W latach 2007-2017 związany z Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie pracował jako asystent, adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny. Od 2017 kierownik Zakładu i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2018-2024 dyrektor Instytutu Nauk Medycznych przy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, założyciel pierwszej w Polsce Poradni diagnostyki i leczenia świądu, członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), wieloletni członek Zarządu Głównego tegoż Towarzystwa oraz twórca i przewodniczący Oddziału Podkarpackiego PTD. Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym European Academy of Dermatology and Venereology, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego EADV Task Force Pruritus, członek European Society for Dermatology and Psychiatry, European Society for Dematological Research, International Society of Dermatology czy International Forum for the Study of Itch. Od 2023 członek zespołu ekspertów ds. opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz członek zespołu koordynacyjnego ds. leczenia biologicznego w łuszczycy plackowatej.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym stypendium im. Otto Braun-Falco (2006), nagrody im. prof. Feliksa Wąsika za najlepszą pracę w dziedzinie onkologii dermatologicznej (2007), nagrody im. prof. Zdzisława Ruszczaka w kategorii Działalność naukowa (2011), czy stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2012).

Dorobek naukowy:

Adam Reich jest autorem ponad 450 prac naukowych, oraz autorem lub współautorem wielu podręczników i monografii, założycielem i redaktorem głównym czasopisma Forum Dermatologicum, a także redaktorem działu w czasopismach Archives of Medical Sciences, Biomed Research International, czy Dermatology and Therapy. Do głównych zainteresowań naukowych należą: autoimmunologiczne choroby tkanki łącznej, choroby skóry okresu ciąży, łuszczyca, onkologia dermatologiczna, psychodermatologia oraz patogeneza i obraz kliniczny świądu.

Najważniejsze monografie i podręczniki:

1. Reich A., Szepietowski J.: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2008

2. Szepietowski J., Reich A.: Świąd. Patomechanizm, klinika, leczenie. Wyd. I, Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań, 2010

3. Szepietowski J., Pacan P., Reich A., Grzesiak M.: Psychodermatologia. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, 2012

4. Maj J., Reich A. (red): Dermatologia w przypadkach. Termedia, Poznań 2017

5. Reich A., Heisig M., Szczęch J.: Dermatozy ciężarnych. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018

6. Reich A. (red): Choroby autozapalne i autoimmunizacyjne skóry. Termedia, Poznań 2020

wstecz