Aktualności

Prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz laureatką konkursu NCN OPUS 26

Informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN OPUS 26 znalazła się prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz - pracownik Instytutu Technologii Żywności i Żywienia UR. Pani Profesor będzie kierowała realizacją projektu pt.: "Modyfikacje antocyjanin/antocyjanidyn jako nowe markery utleniania żywności".

Projekt ma na celu identyfikację struktury produktu odpowiedzialnego za generowanie nowej fluorescencji przez antocyjanidyny/antocyjany za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej/spektrometrii mas i NMR oraz weryfikację hipotezy, że określenie zmian w widmach pochłaniania światła a szczególnie „nowej fluorescencji” charakterystycznej dla produktu utlenienia tych barwników koreluje z jakością żywności. Spodziewamy się, że projekt zaowocuje opracowaniem nowej, prostej i bezpiecznej metody oceny stopnia utlenienia żywności, a być może także śledzenia reakcji utleniania w układach biologicznych i w biomedycynie.
Wartość otrzymanego finansowania: 1 672 825,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!
 
 

wstecz