Aktualności

Pamięć elementarna i jej granice. Zygmunt Haupt i geopoetyka

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na wykład w trybie zdalnym

  1. pt. Pamięć elementarna i jej granice. Zygmunt Haupt i geopoetyka

który wygłosi

dr hab. Christian Zehnder

z Instytutu Slawistyki, Université de Fribourg (Szwajcaria)

aaasd.jpg [27.62 KB] 

w poniedziałek 30 maja 2022 roku o godz. 19.00.

(planowany czas spotkania: 1,5 godziny)

Prowadzenie: dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR; prof. dr hab. Marek Stanisz

Organizacja: dr Anna Dworak, dr Krystyna Gielarek-Gorczyca, dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

 

Christian Zehnder, dr. hab., wykłada w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria). Specjalizuje się w literaturze polskiej i rosyjskiej; interesuje się zwłaszcza związkami poetyki i historii idei. Autor monografii Axiome der Dämmerung. Eine Poetik des Lichts bei Boris Pasternak (Aksjomaty zmierzchu. Poetyka światła Borysa Pasternaka, 2015), Handlungsspielraum. Neuschreibungen des romantischen Aktivismus in der polnischen Literatur (Pole działania i gry. Przepisywanie aktywizmu romantycznego w polskiej literaturze) [w druku] oraz kilku powieści.

Streszczenie

Rekapitulując główne tendencje hauptologii, pytam ponownie o model pamięci w twórczości Zygmunta Haupta i proponuję rozszerzenie ustalonej „epifanicznej” lektury jego prozy o perspektywę geopoetyki. Na materiale opowiadań autora Pierścienia z papieru udowadniam, jak wybujałe szczegóły utraconego świata galicyjskiego wyrastają za każdym razem z jedynego żywiołu pozornie zapamiętanego jako absolutny (deszcz, śnieg, piasek, trawa, powietrze, kurz itd.). W tym wyłanianiu się detali krystalizuje się rodzaj epifanii, która jest skoncentrowana nie tyle na podmiocie – jak modernistyczna – ile na otoczeniu. Poprzez to odniesienie pamięci do żywiołu szczegóły uzyskują swój specyficzny status niekonieczności, wyrażającej się w typowych Hauptowskich enumeracjach. W drugiej części wystąpienia pytam  o granice tego modelu i znajduję je w „polskim kulturalizmie” (termin Andrzeja Mencwela), który w przyrodzie widzi przede wszystkim „świat pozaludzki” i który Haupt w umiarkowanej, apolitycznej formie zdaje się podzielać. Kulturalistyczną postawę Haupta dookreślam poprzez porównanie niektórych jego opowiadań amerykańskich z opisami krajobrazu Kalifornii Czesława Miłosza i Theodora W. Adorno.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wykładzie prosimy o skorzystanie z poniższego linku oraz kodu dostępu:

https://zoom.us/j/94339618391?pwd=dFMrYVhOc3VLaC9MaWRiNWlQL0cwQT09

Identyfikator spotkania: 943 3961 8391

Kod dostępu: 809661

PLAKAT~1.JPG [2.48 MB]

 

 

 

wstecz