Aktualności

Ogólnopolskie Sympozjum „Bezpieczeństwo i Równość na Uniwersytecie. Wyzwania i rozwiązania”

W dniach 18-19 kwietnia w Olsztynie w kampusie UWM odbyło się ogólnopolskie Sympozjum „Bezpieczeństwo i Równość na Uniwersytecie. Wyzwania i rozwiązania”

Już od czterech lat odbywają się spotkania osób odpowiedzialnych w polskich uczelniach wyższych za ochronę praw i równości niezależnie od pochodzenia etnicznego, wyznania, płci, orientacji seksualnej czy poglądów politycznych, zlokalizowane w różnych ośrodkach akademickich. W tym roku zjazdu został zorganizowany w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.  

Spotkania mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz wspólne opracowanie skutecznych rozwiązań dla różnych problemów występujących w środowiskach akademickich. W zeszłym roku, jako rezultat tych spotkań, powołano stowarzyszenie o nazwie Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR). Osoby należące do ASBiR pełnią różne funkcje na uczelniach i wspólnie angażują się w ochronę praw i wartości akademickich, a także dbają o bezpieczeństwo, równość oraz różnorodność. 

Naszą Uczelnię reprezentowali na tym wydarzeniu: Rzecznik akademickim dr Jan Gałkowski, Pełnomocniczka Rektora UR ds. równego traktowania dr Magdalena Pokrzywa oraz pracowniczka Biura ds. równego traktowania Renata Ortyl. 

 

wstecz