Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym”

W dniach 10-11 maja 2024 r. w Instytucie Muzyki KNH Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się kolejna już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym”.

Konferencja, której celem było ukazanie muzyki z różnych perspektyw badawczych zgromadziła liczne grono naukowców z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Pojawili się przedstawiciele reprezentujący m.in. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Sztuki PAN, Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Szkołę Muzyczną I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, nie zabrakło oczywiście przedstawicieli z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naukowcy z ośrodków zagranicznych występujący podczas konferencji reprezentowali Kansas State University (USA) i Akademię Humanistyczno-Pedagogiczną im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu (Ukraina). 

W ciągu dwóch dni wysłuchano kilkudziesięciu wystąpień, które dotyczyły wieloaspektowych zagadnień związanych z muzyką, takich jak: dzieło muzyczne i jego konteksty, twórczość kompozytorska (polska i obca), muzyka w ujęciu historycznym, aspekty psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne muzyki. Podejmowano tematy skoncentrowane wokół problematyki muzycznej usytuowanej na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. Nie zabrakło odniesień do literatury, filozofii, a nawet biznesu. 

fot. Michał Święcicki

  

wstecz