Aktualności

Komunikacja międzykulturowa – studia II stopnia. Nowy kierunek w Kolegium Nauk Humanistycznych

Komunikacja międzykulturowa – studia II stopnia.

Nowy kierunek w Kolegium Nauk Humanistycznych


Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w Instytucie Filozofii Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uruchomiono nowy kierunek Komunikacja Międzykulturowa – studia II stopnia.

Komunikacja międzykulturowa (1).png [161.78 KB]

 

Komunikacja międzykulturowa to nowoczesny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata. Postępujące procesy globalizacji gospodarki wymagają od współczesnych pracowników coraz bardziej rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Instytut Filozofii zaprasza na studia II stopnia na kierunku komunikacja międzykulturowa. Absolwenci kierunku, dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów znajdą pracę w oddziałach międzynarodowych korporacji, firmach zajmujących się współpracą transgraniczną i transregionalną. Przykładowe zawody, do których przygotowuje kierunek to m.in. konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową, animator i organizator imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym, specjalista do spraw wizerunku instytucjonalnego na rynku międzynarodowym, dziennikarz specjalizujący się w problematyce międzykulturowej, doradca do spraw polityki migracyjnej w instytucjach i organizacjach społecznych i gospodarczych.

Na studia II stopnia zapraszamy absolwentów studiów licencjackich (I stopnia)  z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Studia zostaną uruchomione od roku akademickiego 2021/2022.

wstecz