Aktualności

Kolejny projekt Kolegium Nauk Humanistycznych otrzymał finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Z przyjemnością informujemy, że projekt pt. "Rola prasy wileńskiej i lwowskiej I połowy XIX wieku w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków" przygotowany przez zespół pod kierunkiem dr hab. Jolanty Kowal, prof. UR z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Kolegium Nauk Humanistycznych otrzymał finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na kwotę 321 589,00 zł.

Pani Profesor oraz jej Zespołowi serdecznie gratulujemy!

W tej edycji programu konkursu Fundamenty dwa projekty Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskały finansowanie w ramach NPRH. Łączna kwota pozyskanych środków to ponad 2 miliony złotych.


Więcej informacji.

wstecz