Aktualności

Forum Leśne pt. „Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju”

W dniach 15-16.04.2024 r. w Centrum Konferencyjno-Naukowym Kolegium Nauk Przyrodniczych w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Forum Leśne pt. „Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju”.

Celem wydarzenia było przedstawienie szerszej społeczności najnowszych wyników badań prowadzonych w 4 obszarach: stan ekosystemów leśnych przy różnych formach działalności człowieka, społeczna i gospodarcza rola lasów, wpływ zmian klimatu na lasy, gospodarka leśna w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podczas konferencji wygłoszono 17 referatów. Pozostałe zgłoszone 21 wyników badań zaprezentowano podczas sesji posterowej. W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym wielu profesorów i doktorów reprezentujących wszystkie główne krajowe ośrodki w których prowadzone są badania z zakresu nauk leśnych i pokrewnych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Rzeszowski – organizator, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku).

Gościliśmy również profesorów Narodowego Uniwersytetu Leśnictwa Ukrainy we Lwowie. W konferencji wzięła udział duża grupa pracowników Lasów Państwowych na czele z dyrektorem RDLP w Krośnie Panem Januszem Starzakiem. Leśnicy w sposób naturalny są jednym z głównych odbiorców wyników badań prowadzonych w zakresie nauk leśnych oraz byli jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia. Tak duża liczba uczestników Forum Leśnego świadczy, że wielu osobom zależy na merytorycznej dyskusji o stanie i przyszłości lasów w Polsce.

Drugiego dnia konferencji w lasach Nadleśnictwa Leżajsk odbyła się sesja terenowa, podczas której poruszone zostały następujące zagadnienia: następstwa wyłączeń z użytkowania lasów, mała retencja jako metoda przeciwdziałania suszy, problemy ochrony lasów przed jemiołą, reintrodukcja gatunków w lasach na przykładzie Głuszca.

Konferencję zapowiedział w rozmowie z red. Anną Weselak dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR w programie Popołudnie z TVP3 Rzeszów. (11 minuta programu)

TVP3 Rzeszów o konferencji

Konferencja była transmitowana na żywo na kanale YouTube (niestety bez ostatniej sesji referatowej i sesji posterowej).

https://www.youtube.com/watch?v=OAJx6M9ZK_E

Radio Rzeszów o konferencji

Streszczenia wszystkich wystąpień i posterów można odnaleźć w książce abstraktów udostępnionej do pobrania na stronie konferencji.

fot. Michał Święcicki

wstecz