Aktualności

dr Joachim Popek z Instytutu Historii UR otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców!

Jest nam niezwykle miło poinformować, że dr Joachim Popek z Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Kolegium Nauk Humanistycznych otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 18 edycji!
 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki – stypendium może otrzymać osoba będąca „młodym naukowcem”, m.in. „posiadająca stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat” oraz „wykazująca się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej”.
 
Stypendium zostało przyznane jako uznanie za efekty ostatnich 7 lat badań. Dr Joachim Popek publikuje wyniki badań w języku polskim, angielskim i niemieckim w prestiżowych czasopismach naukowych, wydawanych, m.in. przez Cambridge University Press, British Agricultural History Society, Society for Landscape Studies, czy Collegium Carolinum.
Ponadto, jest laureatem dwóch indywidualnych projektów badawczych z Narodowego Centrum Nauki – Sonatina 1 oraz Sonata 16. Prowadzi również aktywną współpracę międzynarodową z najlepszymi jednostkami naukowymi na świecie, czego odzwierciedleniem było otrzymanie tytułu „Visiting Scholar” na University of Cambridge oraz Stanford University w 2023 roku.
 
Gratulujemy i zapraszamy do śledzenia wyników badań dra J. Popka na jego blogu Serwituty w Galicji
 

wstecz