Aktualności

dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu KNP został zaproszony do prac w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach

Miło nam poinformować, że decyzją Wiceministra Klimatu i Środowiska Mikołaja Dorożały, Pan dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu KNP został zaproszony do prac w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach. 

Ogólnopolska Narada o Lasach będzie obejmowała cykl spotkań eksperckich, których celem będzie wypracowanie kierunkowych wytycznych oraz rekomendacji dla MKiŚ dotyczących kierunków reformy modelu gospodarki leśnej. 

W pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w dniach 22-23.04 br., wzięło udział ok. 150 osób, na czele z kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

Tematem pierwszego spotkania były następujące zagadnienia: 

  1. kryteria wyboru obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych i społecznych;
  2. organizacja  procesu wyznaczania  obszarów o  szczególnych walorach;  
  3. kierunkowe  zasady prowadzenia  gospodarki leśnej  na  obszarach  o  szczególnych walorach oraz model zarządzania z udziałem społeczeństwa;  
  4. identyfikacja zagrożeń oraz potencjalnych skutków ekonomicznych i gospodarczych, niezbędne działania ograniczające negatywne skutki oraz działania osłonowe;
  5. niezbędne działania gwarantujące trwałość rozwiązań;
  6. organizacja i harmonogram wdrażania działań na rzecz wzmocnienia ochrony obszarów o szczególnych walorach.

wstecz