Aktualności

Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego w radzie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż Lucyna Leniowska została nową Przewodniczącą Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) na kadencję 2024-2026. Rada PSLBiW jest organem doradczym dla Zespołu koordynującego Sieć.

Podczas posiedzenia omówiono działalność Rady poprzedniej kadencji oraz dokonano wyboru dziewięciu członków nowej Rady. Przewodniczącą została prof. Lucyna Leniowska, reprezentująca Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komentując decyzję członków Sieci, wskazała kierunki pracy w czasie najbliższej, dwuletniej kadencji.

– Po pierwsze rozszerzamy naszą działalność. Przybywa nam laboratoriów, które chcą uczestniczyć w pracach Sieci i chcą się szkolić. Wciąż mamy jednak niewiele laboratoriów akredytowanych i to będzie nasz najważniejszy cel – aby z listy ponad 100 laboratoriów zrzeszonych w Sieci, przynajmniej połowę doprowadzić do procesu akredytacyjnego – zaznaczyła prof. Lucyna Leniowska.

Rada Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących jest organem doradczym dla Zespołu koordynującego Sieć, którego spotkania odbywają się raz na kwartał. W jej skład wchodzą zarówno przedstawiciele podkarpackich uczelni, jak też laboratoriów komercyjnych. Stale wzrasta również liczba laboratoriów współpracujących w ramach Sieci.

– W tym momencie jest ich już 114. Wzbogacamy swoją ofertę o kolejne usługi badawcze. Są to m.in. usługi medyczne, weterynaryjne, biologiczne, mikrobiologiczne, chemia, budownictwo, kompatybilność elektromechaniczna, matematyka stosowana, badania gruntu i setki innych – wylicza Anna Smyk, koordynator PSLBiW.

Kompletna oferta badań i wzorcowań dostępna jest na stronie badania.pcinn.org. Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących stanowi forum, które integruje potencjał laboratoriów oraz rozwija kompetencje ich personelu. Obecnie w ofercie dostępnych jest ponad 780 usług.

Skład nowej Rady PSLBiW

  1. Przewodniczący Rady – prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska – Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, UR
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady – dr inż. Lucjan Janas – Wydziałowe Laboratorium Badania Konstrukcji, PRz
  3. Członek Rady –  dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR – Laboratorium procesów metabolicznych, zaburzeń i modeli rozwoju organizmu dziecięcego, UR
  4. Członek Rady – Joanna Bulanda – Zakład Usług Geologicznych GEOTECH; Laboratorium Mechaniki Gruntów
  5. Członek Rady – dr hab. n. wet. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR – Instytut Biologii, UR
  6. Członek Rady – dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz – Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów, PRz
  7. Członek Rady – dr inż. Wiesław Sabat – Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, PRz
  8. Członek Rady – dr inż. Bogusław Twaróg – Laboratorium Matematyki Stosowanej, UR
  9. Członek Rady – dr inż. Jakub Wojturski – Laboratorium Metrologii LABMETRON, PRz

Zródło informacji: https://pcinn.org/nowa-rada-pslbiw/

wstecz