Aktualności

Debata pn. Wojna rosyjsko-ukraińska. Cztery wymiary konfliktu

19 kwietnia br., w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się debata, w której udział wzięli prelegenci: prof. dr hab. Stanisław Koziej, Michał Bruszewski, dr Dariusz Materniak i dr hab. Maciej Milczanowski, prof. UR. Debata została podzielona na cztery panele – tytułowe konteksty wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na każdym z paneli prelegenci poruszali temat jednej ze stron konfliktu. Moderatorem debaty był red. Konrad Dudek z TVP3 Rzeszów. 

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości pt. „Migranci z Ukrainy w województwie podkarpackim. Implikacje społeczno-gospodarcze”.  

FEDERACJA ROSYJSKA 

Pierwszy panel dotyczył Federacji Rosyjskiej, jej strategii, planów oraz polityki zarówno wobec Ukrainy, jak i w skali międzynarodowej. Dyskutanci zwracali uwagę na rolę Rosji w kontekście globalnym, podkreślając jednocześnie ograniczone zagrożenie, jakie potencjalne zwycięstwo Rosji niosłoby dla Polski oraz państw NATO.  

UKRAINA 

W drugim panelu dyskusji uczestnicy skupili się na analizie sytuacji na Ukrainie, omawiając nie tylko aspekty militarnych działań, zwrócili uwagę również na kondycję społeczną i humanitarną zaatakowanego kraju. Podkreślali pilną potrzebę wsparcia Ukrainy oraz umożliwienia skutecznych działań obronnych. Niezmiennie podkreślali, że mimo istniejących różnic i potencjalnych konfliktów, teraz Ukraina prowadzi walkę także w imię Polski. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Trzeci panel koncentrował się na analizie zmian w kwestiach bezpieczeństwa i obronności w Polsce, wywołanych przez sytuację na Ukrainie. Poruszono zagadnienia związane z rozbudową uzbrojenia oraz przygotowaniami do ewentualnego konfliktu. Uczestnicy wyrażali wiele krytycznych uwag dotyczących funkcjonowania systemu obrony cywilnej. Istotne aspekty, takie jak budowa schronów, szkolenia z ewakuacji czy podstawowa znajomość sygnałów alarmowych, pozostają wciąż zbyt często pomijane przez władze. 

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

W ostatnim panelu debaty koncentrowano się na zagadnieniach międzynarodowych. Istotnym punktem dyskusji było stanowisko Francji i działań prezydenta Macrona. Omówiono także obawy związane z potencjalnym powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu oraz analizowano rolę Chin i Iranu w kontekście trwającego konfliktu.  

Na zakończenie debaty, publiczność miała okazję zadawać pytania, co wprowadziło dodatkowy wymiar interakcji i pozwoliło na uwzględnienie różnorodnych perspektyw oraz głębsze zagłębienie się w omawiane tematy.  

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski, a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

fot. Michał Święcicki

Pokaz Sekcji Psów Ratowniczych i Tropiących w Uniwersytecie Rzeszowskim

19 kwietnia w ramach wydarzenia pt. Wojna rosyjska-ukarińska. Cztery wymiary konfliktu. odbył się pokaz sekcji psów ratowniczych i tropiących. Doświadczeni i odważni psi bohaterowie demonstrowali swoje umiejętności, prezentując, jak współpracują z ratownikami w sytuacjach kryzysowych.

wstecz