Aktualności

Umowa o współpracy między Uniwersytetem Rzeszowskim a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rzeszowie

W dniu 11 stycznia 2023 r. zostało ponownie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ZUS a Uniwersytetem Rzeszowskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rzeszowie reprezentowała jego Dyrektor Ewa Papiewska-Borkowska, a Uniwersytet Rzeszowski JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek.   

W podpisaniu porozumienia wzięli również udział Naczelnik Wydziału ZUS Justyna Rusek oraz Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów w Kolegium Nauk Społecznych dr hab. Ryszard Kata, prof. URz-ca Dyrektora IEiF dr Lidia Kaliszczak. 

Współpraca między ZUS a Uniwersytetem Rzeszowskim ma już kilkuletnią historię. Pierwsza umowa została zawarta w 2017 roku, a jednym z ważniejszych jej przejawów była realizacja studiów podyplomowych nt. Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa. Dwie kolejne edycje były prowadzone na mocy porozumienia między ówczesnym Wydziałem Ekonomii a Wydziałem Prawa i Administracji UR.  

Przedmiotem aktualnie podpisanej Umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej oraz realizacji wspólnych projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych. W szczególności przedmiot umowy obejmuje: 

  1. organizowanie staży oraz praktyk w ZUS dla studentów Uniwersytetu,
  2. prowadzenie przez ekspertów ZUS konsultacji i wykładów z zakresu ubezpieczeń społecznych, dla studentów Uniwersytetu,
  3. organizowanie przez ekspertów ZUS szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych, dla pracowników Uniwersytetu,
  4. współorganizowanie konferencji poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych oraz edukacji w tym zakresie,
  5. możliwość nieodpłatnego udziału ekspertów ZUS (stoisko eksperckie) podczas konferencji o tematyce ubezpieczeń społecznych lub edukacji oraz wydarzeń typu „Dni kariery”, organizowanych przez Uniwersytet,
  6. opinię ekspertów ZUS, w przypadku zamiaru wprowadzenia na Uniwersytecie kierunku lub przedmiotu obejmującego swym zakresem ubezpieczenia społeczne,
  7. deklarację uznania przez Uniwersytet ważności Olimpiady organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” i przyznania indeksu/dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia dla uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w III etapie - (finaliści stopnia centralnego) ww. Olimpiady.
  8. możliwość publikacji artykułów naukowych pracowników Uniwersytetu w punktowanym kwartalniku naukowym „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”.

wstecz