Aktualności

Zapraszamy na Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich

Serdecznie zapraszamy młodzież województwa podkarpackiego na organizowany w Instytucie Neofilologii Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich, który odbędzie się w dniach 02-03.03.2023 r. 

W programie zaplanowano m.in. wykłady, konkursy językowe, konkurs piosenki słowiańskiej, seminarium dla nauczycieli oraz degustację potraw kuchni słowiańskich.  Mamy nadzieję, że będzie to doskonała okazja do zdobycia wiedzy, sprawdzenia swoich umiejętności, ale przede wszystkim integracji młodzieży polskiej, ukraińskiej oraz innych narodowości zamieszkujących w naszym województwie.  

Zgłoszenia do udziału w Festiwalu Języków i Kultur Słowiańskich przyjmowane są w terminie 14.12-12.02.2023 r.  

Rodzaje zaplanowanych konkursów: 

  • Języki i kultura Słowian - test wyboru (w języku polskim) dla uczniów szkół podstawowych i średnich (zdalnie, MS Teams). Pytania do konkursu zostaną opracowane na podstawie postów zamieszczanych cyklicznie z dopiskiem „Konkurs – JiKS” na profilu społecznościowym Katedry Rusycystyki UR (https://www.facebook.com/kfrur);
  • leksykalno-gramatyczny test znajomości języka rosyjskiego dla uczniów szkół średnich (zdalnie, MS Teams); 
  • test dla studentów Katedry Rusycystyki (w formie stacjonarnej) na podstawie obejrzanego filmu (film zostanie wskazany najpóźniej 4 tygodnie przed Festiwalem); 
  • konkurs piosenki słowiańskiej (w formie stacjonarnej) dla uczniów wszystkich typów szkół i studentów Katedry Rusycystyki (języki: rosyjski, ukraiński, białoruski). 

Konkursy zostały zgłoszone do wpisania na świadectwa szkolne w Podkarpackim Kuratorium Oświaty. 

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY!

Szczegóły, regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne pod adresem: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologia-rosyjska/festiwal-jezykow-i-kultur-slowianskich-2023

Koordynator: dr Małgorzata Dziedzic 
kontakt: festiwal@ur.edu.pl

 

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Rzeszowa 

Partnerzy: Rzeszowskie Centrum Integracji 

                   Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód 

                   Centrum Językowe „Cosmopolitan” 

                   Stowarzyszenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS 

                   Szkoła językowa „Germanitas” 

 

wstecz