Aktualności

W Światowy Dzień Snu przypominamy, że Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej realizuje badania, których celem jest m.in. diagnostyka ilości i jakości snu

,,Ocena czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych” to projekt realizowany w Leżajsku przez pracowników Kolegium Nauk Medycznych a koordynowany przez dra Piotra Matłosza z Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej.

Projekt obejmuje wiele aspektów, które stanowią ocenę czynników ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość czy cukrzyca. Badaniami zostało objętych ponad 400 uczniów ze szkół podstawowych z Leżajska. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych jeszcze przed pandemią, dzisiaj spektrum badań zostało rozszerzone o kolejne pomiary. W obecnym projekcie oceniano m.in. skład ciała, ciśnienie tętnicze krwi czy parametry biochemiczne krwi. Rodzic każdego z uczniów biorących udział w badaniach otrzyma raport z wyników przeprowadzonych badań wraz z ich interpretacją. Warto zaznaczyć, że zarówno aktywność fizyczna i odpowiednia ilość i jakoś snu są kluczowe dla zachowania zdrowia, w tym zmniejszeniu ryzyka czynników chorób niezakaźnych. Jakość snu została zbadana za pomocą monitorów aktywności fizycznej, które uczniowie nosili na elastycznym pasku w okolicy biodra po prawej stronie. Urządzenie, które wychwytuje ruch towarzyszyło uczniom przez 7 dni, 24 godziny na dobę. W ten sposób naukowcy są w stanie przeanalizować aktywność osoby badanej przez cały tydzień. Analizując ruchy ciała w trakcie nocy naukowcy są w stanie ocenić wiele parametrów ilościowych oraz jakościowych snu. W badania zaangażowani są zarówno pracownicy jak i studenci z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

wstecz