Informacje dla studentów; kontakty

Drodzy Studenci,

Solidaryzując się z całym narodem ukraińskim w tych trudnych chwilach, chcemy w szczególności Was - naszych Studentów otoczyć wparciem i zapewnić pomoc w przezwyciężeniu tej dramatycznej sytuacji.Nasza Uczelnia jest w stanie zapewnić Wam pomoc psychologiczną, wsparcie finansowe oraz bezpieczny pobyt w domu studenckim. Udzielanie konkretnych form pomocy będzie rozpatrywane indywidualnie, a ewentualne wsparcie dla całej grupy studentów UR będących obywatelami Ukrainy będzie uzależnione od rozwoju sytuacji politycznej w Waszym kraju.
Jeśli tylko zaistnieje taka konieczność, zgłaszajcie swoje potrzeby do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prorektor.sk@ur.edu.pl
lub telefonicznie +48 17 872 10 12. Władze Kolegiów także pozostają do Waszej dyspozycji - Kolegia UR
Pamiętajcie, że nie jesteście sami w tym trudnym czasie.

kafelek.png [299.34 KB]


Proponujemy wsparcie w postaci:

  1. Stypendiów i zapomóg zobacz
  2. Umorzenia opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim - na wniosek studenta, w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w  Regulaminie Domów Studenta UR.
  3. Zastosowanie, na wniosek studenta, korzystnych rozwiązań przewidzianych Regulaminem studiów na UR (urlop, indywidualna organizacja studiów);
  4. Zastosowanie, na wniosek studenta, przesunięcia terminów płatności poszczególnych rat za usługi edukacyjne, a w przypadku wniosków o obniżenie opłat za usługi edukacyjne uwzględnianie aktualnej indywidualnej sytuacji studenta wynikającej ze stanu wojennego w Ukrainie.


Zasady kontynuacji kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
Uchwała Senatu UR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad kontynuacji kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Załącznik do Uchwały – wniosek

Kontakt:
Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
tel.: +48 17 872 11 82
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl


Zakwaterowanie w Domach Studenta UR
Domy Studenta UR

Kontakt:
Pełnomocnik Rektora ds. Domów Studenckich
tel.: +48 17 872 26 01
e-mail: eozog@ur.edu.pl


Przebieg studiów
Kontakt:
Kolegia UR - dziekanaty
Kolegium Nauk Humanistycznych
Kolegium Nauk Medycznych
Kolegium Nauk Przyrodniczych
Kolegium Nauk Społecznych

Administracja UR
Biuro Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Dział Kształcenia
tel.: +48 17 872 11 30
e-mail: rkoza@ur.edu.pl


Pomoc psychologiczna
Strefa wsparcia

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR
tel.: +48 17 872 10 31
e-mail: bon@ur.edu.pl

Poradnia Psychologiczna No stress:
e-mail: dochojska@ur.edu.pl


Pomoc prawna
Punkt Pomocy Prawnej dla Uchodźców

Kontakt:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
tel. 17 872 20 88
e-mail: poradnia.prawna@ur.edu.pl(Nowe okno)


Strona Uniwersytetu Rzeszowskiego w języku ukraińskim