Testy OLS

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE number - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC number - 984448830, OID number - E10171468

ERASMUS+

 

Program Erasmus+ oferuje studentom testy biegłości językowej i kursy językowe on-line, czyli OLS (Online Linguistic Support) tzn. narzędzie oceny kompetencji językowych, wsparcia  i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+.

OLS jest obowiązkowy dla studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski. W kolejnych latach planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o następne oficjalne języki UE.

Studenci przed wyjazdem za granicę będą zobowiązani wypełnić test językowy on-line. Nie jest to weryfikacja określonego przez studenta, w kwestionariuszu rekrutacyjnym, poziomu języka obcego. Studentom zostanie również przydzielona licencja na kurs on-line.