Kontakt

mgr Robert Koza
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
al. T. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Bud. A1, pok. 44
tel.: +48 17 872 11 30
e-mail: rkoza@ur.edu.pl