O targach

Uniwersyteckie Targi Pracy to wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski, jedną z największych uczelni wyższych w województwie podkarpackim. Wydarzenie adresowane jest głównie do studentów i absolwentów szkół wyższych, uczniów szkół średnich oraz osób w każdym wieku poszukujących zatrudnienia.

Różnorodna oferta i stacjonarna forma tegorocznych Uniwersyteckich Targów Pracy pozwala zaprezentować się ogólnopolskim firmą z branży: lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej, produkcyjnej, bankowej i wielu innych. Dodatkowo Uczestnicy poza możliwością zapoznania się z ofertami pracy, propozycjami staży oraz praktyk, mogą wziąć udziału w bardzo interesujących szkoleniach i warsztatach.

Uczestnictwo w targach pracy uważane jest za jedno z najefektywniejszych form poszukiwania zatrudnienia. Nawiązując bezpośredni kontakt z pracodawcą kandydaci mają możliwość pozyskania szczegółowych informacji na temat wymagań stawianych na konkretnym stanowisku oraz poznania specyfiki pracy w firmie. Zebrane informacje można wykorzystać w procesie tworzenia dokumentów aplikacyjnych aby precyzyjnie opisywały umiejętności kandydata na określone stanowisko.

Uniwersyteckie Targi Pracy ze względu na swój prestiż przyciągają cennych pracodawców, którzy chcą zaoferować nowe stanowiska pracy oraz stwarzają przyjazne warunki zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uniwersyteckich Targów Pracy!