Nagrody

Za wyróżniające się osiągnięcia w danym roku akademickim absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego może otrzymać nagrodę w postaci:

1. Lauru Rektora UR;
2. Dyplomu Uznania Rektora.

Zarządzenie nr 83/2020 Rektora UR z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Lauru Rektora UR oraz Dyplomu Uznania Rektora dla najlepszych absolwentów

Regulamin przyznawania Lauru Rektora UR oraz Dyplomu Uznania Rektora dla najlepszych absolwentów