Zasady pobierania oraz warunki i tryb zwalniania z opłat

Zasady pobierania oraz warunki i tryb zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim

Rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 124/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2023/2024 i w latach następnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2023 – oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat – obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2023/2024 i w latach następnych

Rok akademicki 2021/2022, 2022/2023

Zarządzenie nr 163/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.09.2021 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Rzeszowskim – obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2021/2022 i w latach następnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 163/2021 – oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat
– obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2021/2022 i w latach następnych


Rok akademicki 2019/2020
oraz 2020/2021

Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Rzeszowskim – obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2019 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat – obowiązuje dla osób podejmujących lub wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021