Wzory dyplomów ukończenia studiów

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 2.03.2021 r.
Data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.01.2021 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –


Wzory dyplomów obowiązujące na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia
Wzór dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczony do weryfikacji autentyczności dyplomu


Akty prawne:

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych