Ogłoszenia

II TURA ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNAINE

W dniach 10.07. – 14.07.2024 r. zostanie uruchomiona II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane na semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025 w elektronicznym systemie WU (na koncie studenta w Wirtualnej Uczelni).

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity. Studenci, którzy dokonali zapisu na przedmioty, które nie zostały uruchomione ze względu na zbyt mała liczbę zapisanych studentów – muszą dokonać zmiany przedmiotu na przedmioty, na których nie zostały wyczerpane limity.

Przedmioty, które nie zostały uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych studentów

Przedmioty, na których nie zostały wyczerpane limity


Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane!!!

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane na semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025 odbędą się:
od 24.06.2024 r. do 01.07.2024 r. w elektronicznym systemie WU (na koncie studenta w Wirtualnej Uczelni).

Zgodnie z  §1 ust. 3 Zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych na Uniwersytecie Rzeszowskim:

  1. Student kierunku z dziedziny nauk humanistycznych, wybiera z oferty przedmiotów z dziedziny nauk społecznych;
  2. Student kierunku z dziedziny nauk społecznych, wybiera z oferty przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych;
  3. Student kierunku przyporządkowanego do dziedzin innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 oraz w przypadku kierunku przypisanego do dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, wybiera z oferty przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych.

Zarządzenie nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kierunki zobowiązane do wyboru przedmiotu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2024/2025

Oferta przedmiotów ogólnouczelnianych dla studentów studiów stacjonarnych

Oferta przedmiotów ogólnouczelnianych dla studentów studiów niestacjonarnych