Rekrutacja - krok po kroku

 1. Załóż konto i zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
 2. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST.
  Pametaj o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków!
 3. Wygeneruj wniosek.
 4. Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora UR: e-mail: ales@ur.edu.pl
 5. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i w formie skanu wysłać wraz z podaniem do Uczelnianego Koordynatora US (adres mailowy powyżej)
 6. Uczelniany Koordynator UR o otrzymaniu podania (listu motywacyjnego) poinformuje  mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich w odpowiednim Kolegium oraz Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.
 8. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora UR w wiadomości mailowej.
 9. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 10. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

Po zakwalifikowaniu się do Programu MOST student ma obowiązek podpisania porozumienia o programie zajęć. W celu uzyskania pomocy w tworzeniu takiego porozumienia należy się kontaktować z koordynatorami kolegialnymi ds. Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST Uniwersytetu Rzeszowskiego.

http://most.amu.edu.pl

https://www.facebook.com/programmost2000