O programie MOST

O programie MOST:

Program MOST, koordynowany przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia, jest adresowany do studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników studiów III stopnia, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty.
Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie.
Program MOST  wzorowany jest na programie Erasmus.

Uczestnikiem Programu MOST może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,
  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
  • doktorantka/doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.