Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UR

Zakwaterowanie w domach studenckich
krok po kroku

Chcesz zamieszkać w akademiku? To proste!

Zapoznaj się z:
Regulaminem świadczeń dla studentów ; § 36- § 41, przepisy dotyczące zasad przyznawania miejsc w domach studenckich;
Regulaminem Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego

Studenci przyjęci na I rok:
Krok 1. Wybierz dom studencki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym chcesz zamieszkać (najlepiej znajdujący się blisko miejsca studiowania), do wyboru:

 • Filon, ul. Cicha 4, tel. 17 872 34 32
 • Laura , ul. Cicha 2, tel. 17 872 24 00
 • Olimp, ul. Siemieńskiego 17, tel. 17 872 26 01
 • Merkury i Hilton, ul. Ćwiklińskiej 2B i 2A, tel. 17 861 40 04

Krok 2. Wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:

 • wpisz we wniosku: dane osobowe, kolegium, kierunek, rok i formę studiów i inne wymagane dane;
 • zaznacz wybrany dom studencki;
 • wybierz rodzaj pokoju, w przypadku pokoju 1-osobowego dołącz wymaganą dokumentację (student/osoba przyjęta na studia w UR może ubiegać się o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym, jeżeli spełnia co najmniej jeden z warunków:
  – samotnie wychowuje dziecko,
  – jest w ciąży,
  – jest przewlekle chory lub niepełnosprawny.
 • wypełnij oświadczenia zawarte we wniosku;
 • podpisz wniosek.

Krok 3. Udaj się do wybranego domu studenckiego:

 • dokonaj rezerwacji miejsca w domu studenckim,
 • dokonaj opłaty kaucji,
 • złóż wypełniony wniosek.

Krok 4. Wniosek zostanie przekazany do Komisji ds. Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, która podejmie decyzję co do przyznania miejsca w DS.

Krok 5. informację o przyznaniu miejsca uzyskasz w wybranym domu studenckim po 15 września.

Każdy mieszkaniec, po podpisaniu umowy zakwaterowania, otrzymuje swoje indywidualne konto do dokonywania wpłat, które jest dostępne Wirtualnej Uczelni.

Studenci II roku i kolejnych roczników:

Studenci UR mają obowiązek wypełnienia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim elektronicznie – w systemie Uczelnia10, poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia.  Ponadto postępują zgodnie z wytycznymi jak dla studentów I roku.


Informacja o wolnych miejscach w domach studenckich:

Dla studentów, na okres dłuższy niż 1 miesiąc:

DS. Filon, tel. 17 872 34 32
DS. Laura, tel. 17 872 24 00
DS. Olimp, tel. 17 872 26 01
DS. Merkury i Hilton,  tel. 17 861 40 04

Informacja o wolnych miejscach w pokojach gościnnych (zakwaterowanie na okres kilku dni):

DS. Filon, tel. 17 872 34 00
DS. Laura, tel. 17 872 22 00
DS. Olimp, tel. 17 872 26 00
DS. Merkury i Hilton, tel. 17 861 40 04, 17 861 40 00