Aktualności

Ankietyzacja elektroniczna - ocena pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne

 

Studentko! Studencie!

Samorząd Studentów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich do udziału w anonimowym badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

Rekomendujemy wypełnienie ankiet po zakończonych zajęciach. tak. aby można było się odnieść do wszystkich zawartych w ankiecie kryteriów.

Informujemy także, iż nauczyciele swoje wyniki będą mieli widoczne dopiero po zakończeniu ankietyzacji.

 Ankieta oceny prowadzącego przedmiot będzie dostępna w Wirtualnej Uczelni do 27.02.2023 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

https://www.ur.edu.pl/pl/student/jakosc-ksztalcenia/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia/badanie-jakosci-ksztalcenia/ankietyzacja

 

 

wstecz